"Jeg brænder for forandringsprocesser, udvikling, ledelse og for at skabe synlige resultater inden for det arbejdsmarkedspolitiske område. Jeg har siden 2007 været selvstændig konsulent i en række af landets jobcentre. Flere af disse jobcentrene har stået overfor store udfordringer på flere niveauer. Men ved fælles indsats er det lykkedes at skabe forandringer, som har motiveret og begejstret, og samtidig givet håndfaste resultater og store økonomiske besparelser" 

"Mine opgaver spænder vidt. Fra metodeudvikling, coaching og undervisning af såvel ansatte som ledere til organisationsanalyse af de overordnede arbejdsgange og målsætninger til direkte organisationsforandringer

HÅNDHOLDT INDSATS PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET

Frederikssund Kommune har på et år halveret antallet af lange sygedagpengesager. Sideeffekten har været 17 millioner ekstra i kommunekassen. Og så har medarbejderne fået mere tro på egne kræfter og mere lyst til initiativer

Frederikssund Kommune indgik samarbejde med den socialfaglige proceskonsulent Mette Seeberg, som har en fortid som kommunal leder på beskæftigelsesområdet.

Mette var skarp, havde stoffet i orden og sin personlighed med sig. Hun holdt os fast og kunne både provokere og vejlede i det praktiske. Det gav en tryghed, tillid og mod til at gøre det svære.

Direktør for arbejdsmarked, erhverv og teknik Ejvind Mortensen er imponeret over, hvordan en cocktail af fagligt fokus, udviklende dialog, tæt sparring og coaching har fået sygedagpengeområdet til at rykke sig så voldsomt. Medarbejderne var også fagligt dygtige før, men de er blevet mere præcise til at formulere deres faglighed, og så præcise at de også kan være mere lydhøre over for borgerne.

Læs hele artiklen i Danske Kommuner.

VEDVARENDE OG BÆREDYGTIGE FORANDRINGER

I Tønder Kommune har vi gennem længere tid haft betydelige udfordringer på sygedagpengeområdet. Disse udfordringer er det lykkedes at håndtere på en god og effektiv måde gennem et udviklende samarbejde med Mette Seeberg.

Udfordringerne bestod især i, at antallet af langvarige sygedagpengesager voksede og voksede.

Det medførte et stort arbejdspres og gav os øgede udgifter. Og ikke mindst havde udviklingen alvorlige konsekvenser for borgerne. Mange fik ikke afklaret deres sag inden for en rimelig tid, og andre fik ikke den nødvendige hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det var en uholdbar situation for alle. Noget måtte gøres.

Vi havde to muligheder: Vi kunne udlicitere opgaven til en privat aktør, eller vi kunne søge hjælp hos en ekstern konsulent til at udvikle området og personalets kompetencer - og dermed fastholde lokale arbejdspladser.

Vi valgte den sidste mulighed. For vi troede på, at samarbejdet på den korte bane ville hjælpe os med at få has på sagspuklen og på den lange bane give os redskaber, som fremadrettet kunne løfte vores indsats på sygedagpengeområdet.

Derfor valgte vi at indgå et samarbejde med Mette Seeberg. Og vores forventninger blev indfriet til fulde.

Min oplevelse af samarbejdet er, at humøret i afdelingen steg, og at fagligheden blev styrket. De synlige, positive resultater fulgte hurtigt efter. I løbet af fire måneder fik vi i fællesskab reduceret antallet af sager over og under 52 uger.

Gennem samarbejdet har vi udviklet en målrettet indsats på sygedagpengeområdet, hvor vi har fokus på borgernes ressourcer frem for begrænsninger. Ved hjælp af empowerment støtter vi borgerne til en aktiv indsats, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle borgernes arbejdsevne, så de kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeg kan anbefale Mette Seeberg, hvis man ønsker vedvarende og bæredygtige forandringer i sin organisation sammen med håndfaste resultater.

Jytte Therkildsen, direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed, Tønder Kommune

UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF ERHVERVSFREMMENDE TILBUD FOR LANGTIDSLEDIGE FLEKSJOBBERE 

Jobcenter Halsnæs valgte konsulent Mette Seeberg til at udvikle og implementere et erhvervsfremmende tilbud for langtidsledige fleksjobbere. Tilbud blev iværksat som projekt, hvor de ledige via undervisning, coaching og empowerment fik redskaber til selv at være aktivt jobsøgende og dermed finde deres eget fleksjob. Det var desuden afgørende for jobcenteret at projektets efter endt implementering kunne videreføres som tilbud af jobcenterets egne medarbejdere. 

I dag kører jobcenterets medarbejdere selv tilbuddet med stor succes og skaber utrolige resultater på området, hvor størstedelen fortsætter i praktik med henblik på fleksjob eller i fleksjob, i forlængelse af forløb.

Jeg kan derfor stærkt anbefale Mette Seeberg hvis man ønsker at udvikle og implementere projekter der kan videre føres i organisationen.

Anna Søgaard, leder af jobcenter Halsnæs

KONSULENTBISTAND PÅ REVALIDERINGSOMRÅDET

Vores samarbejde med Mette omkring sygedagpengeindsatsen og de meget flotte resultater medførte, at vi også ønskede, at Mette gennemgik alle vores revalideringssager med henblik på optimering af sagsgange, dokumentation for bevillingerne samt vurdere vores jobplaner.

Samarbejdet medførte, at vi afholdte et 2 dages kursus for sagsbehandlere og jobkonsulenter, således at de nu er bedre rustet til den faglige vurdering på området. Vi fik sammen med Mette lavet ordentlige arbejdsgange, tjeklister, deltaljerede jobplaner. Resultatet har også medført, at vi har etableret et revalideringssamråd med medarbejdere, juridisk konsulent og afdelingsleder på tværs i Jobcentret, således at alle nye revalieringssager behandles i dette forum, hvor vi sammen giver sparring, læring og understøtter, så vi sikre, at den nødvendige dokumentation er til stede for at træffe en korrekt afgørelse, ligesom vi hjælpes om at lægge en realistisk jobplan. Vi har nu fået meget bedre styr på revalideringsområdet, og især fælles fokus på, om alle andre mindre indgribende muligheder er afprøvet. Jeg kan derfor varmt anbefale andre at gøre brug af Mette på revalideringsområdet.

Kirsten Edske, Afdelingsleder, Frederikssund jobcenter

METTE SEEBERG HAR GJORT DET IGEN

Mette Seeberg har gjort det igen. Skabt begejstring blandt medarbejderne med faglig udvikling, via sin undervisning, coachende samtaler, tæt sparring og fagligt fokus. Dette har ført til tilfredse medarbejdere og flotte resultater til gavn for sygemeldte og kommunens økonomi.

Så mangler din afdeling en cocktail af faglig og personlig udvikling, så kan jeg anbefale Mette Seeberg, der leverer resultater hver gang hun hyres til en opgave.

Anna Søgaard, leder af jobcenter Halsnæs